Terug

Acupunctuur en partiële dwarslaesie

Vivian

Is acupunctuur zinvol bij klachten als gevolg van een partiële dwarslaesie? Ik denk dan aan gevoels-, kracht- en coördinatiestoornissen, ontregelde menstruatie en incontinentie.

Zoja, wat wordt er dan precies behandeld, de plaats van dwarslaesie of daar waar pijn/klacht wordt ervaren? 


1 Antwoord

Antwoord van Acupunctuur Leiden

De chinese geneeskunde gaat uit van het lichaam als geheel. Door de partiele dwarsleasie is het evenwicht in de energiebalans verstoord. Hierdoor kunnen klachten optreden zoals hierboven worden beschreven. Ik zelf behandel een aantal mensen met gedeeltlijke of gehele dwarleasie.

Ik behandel dan ook niet op de plaats van de dwarleasie maar altijd voor het gebied waar de problemen/pijn is.

Het kan ook zijn dat ik via punten op de arm of het been de klacht behandel.

Er zijn diverse mogelijkheden en invalshoeken om bovenstaande problemen te behandelen.