Artikel afbeelding

Hoe werkt bioresonantie?

Het woord ‘bio’ staat voor leven en het Latijnse ‘resonare’ betekent meetrillen. Bioresonantie betekent dus letterlijk het meetrillen van levende wezens. Bioresonantie gaat ervan uit dat elk menselijk orgaan reageert op elektromagnetische trillingen. Om mee te kunnen trillen moeten de trillingsfrequenties van de zender en ontvanger gelijk zijn.

.

Bij welke aandoeningen helpt bioresonantie?

Experts beweren dat bioresonantie-therapie helpt bij vele aandoeningen. Een aantal voorbeelden zijn vermoeidheid, stofwisselingsproblemen, reuma en bacteriële infecties.

Waarom bioresonantie?

Bioresonantie is een patiëntvriendelijke therapievorm. Doordat bioresonantie volkomen pijnloos is, vormt deze zelfs voor kinderen een prima behandelmethode. Tijdens het eerste consult kan de verstoring al goed in kaart worden gebracht door de blokkering in de energiestromen te meten. Vervolgens zal de behandeling in een aantal sessies plaatsvinden.

De behandeling

Bij ziekte of onbalans in het lichaam kan een trilling binnen het lichaam zijn verstoord. Deze verstoring kan door het gebruik van bioresonantie-apparatuur worden gemeten. Er worden op verschillende plaatsen op het lichaam elektrodes aangebracht. Deze apparatuur maakt gebruiken van verschillende kaarten, die overeenkomen met de klachten. De verkeerde frequenties worden vervolgens in de apparatuur omgezet naar tegenfrequenties. Vervolgens worden deze voor de uitgangselektroden naar de patiënt teruggestuurd. Vaak wordt er in combinatie met bioresonantie-therapie ook een homeopathisch medicijn ingezet.

Vergoeding

De vergoeding van bioresonantie valt onder de noemer van alternatieve geneeswijzen. In de meeste gevallen geldt er voor een polis met 1 of 2 sterren geen vergoeding. Bij een polis vanaf 3 sterren is er vaak een vergoeding mogelijk van maximaal 40 euro per dag. Let op; dit is voor elke zorgverzekering en elke polis anders. Neem van tevoren contact op met jouw zorgverzekeraar, zodat je zeker weet of jouw bioresonantie behandeling voor een vergoeding in aanmerking komt.

Op July 26, 2018