Welke acupuncturist past bij u?

Behalve de professionele vaardigheid die u onder meer kunt opmaken uit het feit bij welke organisatie de acupuncturist is aangesloten, is het van belang dat het klikt tussen u en de acupuncturist. De zaken die hiervoor van belang zijn, verschillen per persoon. De ene patiënt wil extra aandacht, ruim de tijd, een soort huiskamer gevoel. De andere patiënt zoekt een strikt zakelijke benadering. U krijgt de eerste indruk al aan de telefoon, aan de balie bij het vragen om informatie, of bij het maken van de afspraak. Ook kan het goed zijn de website van de acupuncturist alvast te bekijken, of met vrienden en kennissen naar hun ervaringen te vragen. Doordat acupunctuur een aantal opeenvolgende behandelingen betreft kunt u na een een eerste consult alsnog besluiten wel of niet met deze acupuncturist verder te gaan.

Belang van keuze.

In het algemeen zal de patiënt met zijn of haar klacht eerst de huisarts raadplegen. Indien de oorzaak van uw klacht niet vaststaat, dan kan het verstandig zijn uw gang naar de acupuncturist te koppelen aan een " (second) medical opinion ". In dat geval kunt u het beste voor een acupuncturist met een gedegen medische achtergrond kiezen. Is er geen arts-acupuncturist bij u in de buurt, dan kunt u de second opinion ook aanvragen bij met een arts die nauw samenwerkt met een acupuncturist. Deze arts zal altijd eerst een diagnose vaststellen op basis van de conventionele geneeskunde. Nadat de arts(-acupuncturist) heeft vastgesteld dat er geen sprake is van een urgente of levensbedreigende aandoening wordt de acupunctuur in de diagnose en mogelijke behandelwijze betrokken. Vooral bij een chronische aandoening waarbij op basis van uw medische historie blijkt dat de conventionele geneeskunde geen oplossing biedt zal acupunctuur als behandeling worden ingezet. Een voorbeeld van zo’n situatie kan zich bij rugpijn voordoen. Rugpijn kan vaak goed behandeld worden met acupunctuur. Echter, als de rugpijn voortkomt uit een gescheurde slagader (aneurysma dissecans), dan is het belangrijk dat dit bij de diagnose wordt herkend. Immers, aneurysma dessecans is levensbedreigend. Bij onzekerheid over de oorzaak kiest u dus het beste voor een acupuncturist met een gedegen medische achtergrond, zeker wanneer u met de klacht nog niet bij uw huisarts bent geweest. Overigens, veel acupuncturisten hebben een behoorlijke geneeskundige opleiding gevolgd. Dit is echter niet bij alle acupuncturisten het geval. Daarom streeft de NPVA naar een betere regulering van de acupunctuur.

Het consult.

Uw eerste bezoek aan de acupuncturist begint met een consult. Afhankelijk van uw wensen en de medische achtergrond van de acupuncturist wordt hierbij ook uw diagnose en medisch dossier uit de conventionele zorg betrokken. De acupuncturist zal (naast deze conventionele) diagnose ook de diagnosetechniek gebruiken zoals die al duizenden jaren in onder meer China wordt aangewend. Hierbij kan met behulp van verschillende polsmetingen, gezichtsdiagnose en het stellen van vragen vastgesteld wat de oorzaak van de klacht is in de termen van Yin en Yang, en de vijf elementen hout, vuur, aarde, metaal, en water. Dit is gebaseerd op de energiemeridianen in uw lichaam. Deze energiemeridianen verbinden de oppervlaktepunten en de organen en kanaliseren de energiestromen in uw lichaam. Met het plaatsen van naalden – of het op een andere manier beïnvloeden van punten op deze energiemeridianen – kan de energiedoorgang worden gestimuleerd, of worden geremd. Door deze regulering van de energie kunnen klachten worden bestreden. Overigens, er is geen onbetwist wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van deze energiemeridianen. Wel is er ondanks het ontbreken van de wetenschappelijke onderbouwing van de werkingswijze, onomstotelijk vastgesteld dat verantwoord toegepaste acupunctuur een genezende werking biedt bij veel klachten.

De acupunctuurbehandeling.

Alvorens tot de behandeling over te gaan zal, op basis van het consult, het behandelplan worden vastgesteld. Dit plan geeft aan hoeveel en wat voor acupunctuur behandelingen naar verwachting nodig zullen zijn. Mogelijk gaat dit gepaard aan een advies over voeding of bewegen. In het geval u een arts-acupuncturist bezoekt betreft dit wellicht ook een aanpassing van uw medicatie. Bij de onderstaande omschrijving gaan we uit van behandeling met acupunctuurnaalden, maar behandeling met de andere typen acupunctuur vindt in principe op dezelfde wijze plaats. Voor de behandeling neemt u plaats op het behandelbed, of afhankelijk van de acupunctuurpunten die nodig zijn op een behandelstoel. Het deel van het lichaam met de acupunctuurpunten die voor de behandeling nodig zijn ontbloot u. Nadat u heeft plaatsgenomen ontspant u zich. De acupuncturist legt u uit wat hij gaat doen. Daarna plaatst de acupuncturist de acupunctuurnaaldjes op de acupunctuurpunten. Bij het plaatsen voelt u een kleine prik. Gedurende de behandeling is mogelijk een stimulatie van de punten nodig. De acupuncturist draait de acupunctuurnaalden dan licht, of gebruikt electrische acupunctuur waarbij de naalden licht trillen. Na verloop van gemiddeld 30 minuten verwijdert de acupuncturist de naalden. De acupuncturist controleert met u hoe u de behandeling heeft ervaren. En maakt een afspraak voor de vervolgbehandeling.

Bijwerkingen.

Acupunctuur staat erom bekend dat er geen nare bijwerkingen zijn. Toch is het zo dat u het plaatsen van de acupunctuurnaalden wel degelijk kunt voelen. Als u (over)gevoelig bent, dan dient u dit met de acupunturist te overleggen. De verschillende acupunctuurpunten zijn meer of minder gevoelig (voor pijn), en de acupuncturist kan hier dan extra rekening mee houden. Na de behandeling kunt u mogelijk een tinteling in de ledematen ondervinden. Dit hoort kort na de behandeling vanzelf over te gaan. Ook zijn er patiënten die zo ontspannen zijn tijdens de behandeling dat zij in slaap vallen. Als u last heeft of denkt te hebben in relatie tot de acupunctuurbehandeling, dan dient u dit altijd aan uw acupuncturist te melden. De behandeling kan hierop dan worden aangepast, waardoor problemen worden voorkomen.

Op October 20, 2014